Oportunitati de angajare

Lista candidatilor admisi respinsi laconcursul organizat pentru ocuparea unui post de Specialist Relatii Publice in cadrul Biroului Relatii Publice / Serviciul Relatii Publice


Lista candatilor admisi / respinsi la etapa selectiei dosarelor pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de inginer in cadrul UIP Sisteme Inteligente de Transport / Directia pentru Siguranta si Monitorizarea traficului Rutier

Lista in urma concursului din data de 17.11.2015 pentru ocuparea a 4 (patru) posturi de inginer cu minim 3 ani de experienta profesionala in domeniul drumuri si poduri, in cadrul UIP 2 Fonduri Nerambursabile Drumuri nationale, respectiv UIP 3 Fonduri Nerambursabile Variante Ocolitoare


Lista in urma concursului din data de 16.11.2015 pentru ocuparea a 4 (patru) posturi de inginer cu minim un an de experienta profesionala in domeniul drumuri si poduri, in cadrul UIP 2 Fonduri Nerambursabile Drumuri nationale, respectiv UIP 3 Fonduri Nerambursabile Variante Ocolitoare

 

Lista candatilor admisi / respinsi la etapa selectiei dosarelor pentru ocuparea unui post de inginer in cadrul Directiei pentru Siguranta si Monitorizarea Traficului Rutier / Serviciul Autorizatii


Anunt - Concurs pentru ocuparea a 8 posturi de inginer in cadrul CNADNR SA Central in cadrul Directiei Implementare Proiecte Autostrazi si Drumuri Expres


Anunt - Concurs pentru ocuparea a 4 posturi de inginer in cadrul CNADNR SA Central in cadrul Directiei Implementare Proiecte Autostrazi si Drumuri Expres


Anunt - Concurs pentru ocuparea unui post de inginer in cadrul Directiei Achizitii Publice si Pregatire Proiecte / Serviciul Protectia Mediului


Lista candatilor admisi / respinsi la etapa selectiei dosarelor pentru ocuparea a patru posturi de inginer in cadrul Directiei Tehnice


Lista candatilor admisi / respinsi la etapa selectiei dosarelor pentru ocuparea a patru posturi de inginer in cadrul Directiei Calitate


Lista candatilor admisi / respinsi la etapa selectiei dosarelor pentru ocuparea a doua posturi de inginer in cadrul Serviciului Monitorizare Trafic Autostrazi / Directia pentru Siguranta si Monitorizarea Traficului Rutier

 

Rezultatul contestatiei depuse la etapa selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea a 4 (patru) posturi de inginer cu minim un an de experienta profesionala in domeniul drumuri si poduri, in cadrul UIP 2 Fonduri Nerambursabile Drumuri nationale, respectiv UIP 3 Fonduri Nerambursabile Variante Ocolitoare sin cadrul Directiei Implementare Proiecte DN, poduri si Variante Ocolitoare


Anunt - Concurs pentru ocuparea unui post de inginer in cadrul Directiei Concesiuni


Anunt - Concurs pentru ocuparea unui post de inginer in cadrul UIP PMS+BMS/ Directia Intretinere DN si Autostrazi


Anunt - Concurs pentru ocuparea unui post de Specialist Relatii Publice in cadrul Serviciului Relatii Publice


Anunt - Concurs pentru ocuparea a 4 posturi de inginer in cadrul Directiei Calitate


Anunt - Concurs pentru ocuparea a 2 posturi de inginer in cadrul Serviciului Intretinere Lucrari de Arta si Cladiri/ Directia Intretinere DN si Autostrazi


Anunt - Concurs pentru ocuparea a 3 posturi de sofer in cadrul Serviciului Exploatare Parc Auto / Directia Mecanizare si Exploatare Parc Auto


Lista candidatilor admisi/respinsi la etapa selectiei dosarelor la concursul pentru ocuparea a 4 (patru) posturi de inginer cu minim un an de experienta profesionala in domeniul drumuri si poduri, in cadrul UIP 2 Fonduri Nerambursabile Drumuri nationale, respectiv UIP 3 Fonduri Nerambursabile Variante Ocolitoare sin cadrul Directiei Implementare Proiecte DN, poduri si Variante Ocolitoare


Lista candidatilor admisi/respinsi la etapa selectiei dosarelor la concursul pentru ocuparea a 4 (patru) posturi de inginer cu minim 3 ani de experienta profesionala in domeniul drumuri si poduri, in cadrul UIP 2 Fonduri Nerambursabile Drumuri nationale, respectiv UIP 3 Fonduri Nerambursabile Variante Ocolitoare sin cadrul Directiei Implementare Proiecte DN, poduri si Variante Ocolitoare


Anunt - Concurs pentru ocuparea a 2 posturi de inspector economist in gestiune economica in cadrul Serviciului Control Financiar de Gestiune


Anunt - Concurs pentru ocuparea a 2 posturi de inginer in cadrul Directiei Intretinere DN si Autostrazi


Anunt - Concurs pentru ocuparea unui post de inginer in cadrul Serviciului Autorizatii / Directia pentru Siguranta si Monitorizarea Traficului Rutier


Anunt - Concurs pentru ocuparea a 5 posturi de inginer in cadrul Directiei Tehnice


Anunt - Concurs pentru ocuparea a doua posturi de inginer in cadrul Directiei pentru Siguranta si Monitorizarea Traficului Rutier


Anunt - Concurs pentru ocuparea a doua posturi de inginer in cadrul Directiei pentru Siguranta si Monitorizarea Traficului Rutier / Serviciul Monitorizare Trafic Autostrazi


Rezultatul examenului sustinut in urma organizarii Concursului pentru ocuparea unui post de inginer in cadrul Serviciului Analiza Preturi / Departament Gestionare Investitii si RK cu Finantare de la Bugetul de Stat


Anunt - Concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi de inginer cu minim un an de experienta profesionala in domeniul drumuri si poduri, in cadrul UIP 2 Fonduri Nerambursabile Drumuri nationale, respectiv UIP 3 Fonduri Nerambursabile Variante Ocolitoare sin cadrul Directiei Implementare Proiecte DN, poduri si Variante Ocolitoare


Anunt - Concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi de inginer cu minim 3 ani de experienta profesionala in domeniul drumuri si poduri, in cadrul UIP 2 Fonduri Nerambursabile Drumuri nationale, respectiv UIP 3 Fonduri Nerambursabile Variante Ocolitoare sin cadrul Directiei Implementare Proiecte DN, poduri si Variante Ocolitoare


Lista candidatilor admisi/respinsi la concursul pentru ocupare a 2 (doua) posturi vacante de inginer (1 post inginer mecanic, 1 post inginer CFDP) din cadrul Serviciului Mecanizare / Directia Mecanizare si Exploatare Parc Auto


Rezultatul examenului sustinut in urma organizarii Concursului pentru ocuparea unui post de economist in cadrul Serviciului Licitatii / Directia Achizitii Publice


Rezultatul contestatiei depuse la etapa selectiei dosarelor la concursul pentru ocupare a 2 (doua) posturi vacante de inginer (1 post inginer mecanic, 1 post inginer CFDP) din cadrul Serviciului Mecanizare / Directia Mecanizare si Exploatare Parc Auto


Anunt - Concurs pentru ocuparea postului de inginer (pe perioada determinata) in cadrul Serviciului Analiza Preturi / Departament Gestionare Investitii si RK cu Finantare de la Bugetul de Stat


Lista candidatilor admisi/respinsi la etapa selectiei dosarelor la concursul pentru ocupare a 2 (doua) posturi vacante de inginer (1 post inginer mecanic, 1 post inginer CFDP) din cadrul Serviciului Mecanizare / Directia Mecanizare si Exploatare Parc Auto

 

Anunt - anulare concurs organizat in data de 12.10.2015 pentru postul de Inginer in cadrul Serviciului Verificare Specificatii Tehnice / Directia Achizitii Publice

 

Anunt - Concurs pentru ocuparea unui post de economist in cadrul Serviciului Licitatii / Directia Achizitii Publice 

 

Anunt - Concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de inginer (1 post inginer mecanic, 1 post inginer CFDP) in cadrul Serviciului Mecanizare / Directia Mecanizare si Exploatare Parc Auto

 

Anunt - Concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de inginer in cadrul Serviciului Verificare Specificatii Tehnice / Directia Achizitii Publice

 

Lista candidatilor admisi/respinsi la etapa selectiei dosarelor la concursul pentru ocuparea postului de Specialist Relatii Publice in cadrul Bicoului Comunicare/Serviciul Relatii Publice/ C.N.A.D.N.R. Central

 

Concursul pentru ocuparea postului de economist in cadrul Serviciului Licitatii / Directia Achizitii Publice C.N.A.D.N.R. Central


          

partener ministerul transporturilor© CNADNR, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Instituţii publice