« Proiecte finantate prin instrumente structurale

Construcţia Variantei de ocolire Suceava

Prezentul proiect este unul denumit generic "retrospectiv fazat" ce se derulează în cadrul a două perioade de programare: POST 2007 - 2014 şi POIM 2014 - 2020.
Valoarea totală a fazei I a Proiectului, potrivit cererii de finanţare elaborată de către CNADNR SA şi transmisă spre aprobare către AM POST este de 292.899.166 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 238.315.520 lei. Contribuţia Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 202,568,192 lei (85% din valoarea totală eligibilă a proiectului), diferenţa de 90.330.974 lei fiind asigurată prin bugetul de stat.

Obiectivele proiectului:

 • constructia a 12,429 km de drum; 
 • construirea unui număr de 6 poduri, 3 viaducte, 7 pasaje şi 2 noduri rutiere;
 • amenajarea a 2 intersecţii de tip giratoriu.

 

Avantajele implementării proiectului:

 • reducerea timpului de traversare a zonei urbane Suceava pe direcţia sud-nord de la 31 minute la 10 minute;
 • reducerea numărului de accidente urmare a devierii traficului de traversare din zona urbană;
 • îmbunătăţirea condiţiilor de mediu pentru zona de influenţă a proiectului, prin reducerea impactului negativ asupra zonelor locuite;
 • reducerea gradului de poluare.

 


În cadrul acestui proiect au fost semnate următoarele contracte:

 1. Contract pentru Completarea studiului de fezabilitate pentru Varianta de ocolire a municipiului Suceava şi elaborarea documentaţiei suport pentru Cererea de finanţare;
 2. Contract de Asistenţă şi reprezentare juridică pentru exproprierea suprafeţelor de teren necesare executării lucrărilor;
 3. Contract de Servicii de consultanţă privind obiectul de investiţii Varianta de ocolire Suceava;
 4. Contract de Servicii de consultanţă pentru supervizarea execuţiei pentru obiectul de investiţii "Varianta de ocolire a Municipiului Suceava km 0+000 - 13+173" - "Lucrări de consolidare km 0+000 - km 1+560; Viaduct" din cadrul obiectivului Varianta de ocolire a Municipiului Suceava";
 5. Contract de Servicii de consultanţă tehnică de specialitate pentru execuţia proiectului "Iluminat cu energie solară Varianta de ocolire a municipiului Suceava" nod rutier 2, nod rutier 3, parcare 2";
 6. Contract de Servicii de consultanţă tehnică de specialitate pentru execuţia proiectului "Iluminat cu energie solară Varianta de ocolire a municipiului Suceava";
 7. Contract de Lucrări de proiectare şi execuţie lucrări varianta de ocolire Suceava;
 8. Contract de "Lucrări de consolidare km 0+000 - km 1+560; Viaduct" din cadrul obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Suceava";
 9. Contract de Lucrări rămase de executat la tronsonul III, km 7+285 - km 12+434, din cadrul obiectivului "Varianta de ocolire a municipiului Suceava";
 10. Contract de Expertiză tehnică pentru determinarea lucrărilor rămase pentru obiectivul "Varianta de ocolire a municipiului Suceava".

 


În cadrul acestui proiect urmează să se mai semneze următoarele contracte:

 1. Contract de Lucrări estimate rămase de executat pentru obiectivul "Varianta de ocolire a municipiului Suceava";
 2. Asistenţă tehnică pentru măsuri de publicitate aferente proiectului.

 

"Pentru mai multe detalii despre Programul TRANS accesaţi www.ampost.ro.”
„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.”
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa.
www.ampost.ro
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

          

partener ministerul transporturilor© CNADNR, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Instituţii publice