« Proiecte finantate prin instrumente structurale

Reabilitare DN1H Zalău - Răstoci km 75+446 - km 128+823

Valoarea totală a Proiectului, potrivit cererii de finanţare elaborată de către CNADNR SA şi transmisă spre aprobare către AM POST este de 228.621.768,10 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 150.760.406,02 lei. Contribuţia Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 128.146.345,12 lei (85% din valoarea totală eligibilă a proiectului), diferenţa de 100.475.422,98 lei fiind asigurată prin bugetul de stat.

Obiectivele proiectului:

 • reabilitarea a 53.19 km de drum; 
 • reabilitarea a unui număr de 12 poduri şi pasaje;


Avantajele implementării proiectului:

 • asigurarea unei legături rutiere modernizate în lungime totală de 53,19 km între localităţile Zalău şi Răstoci;
 • creşterea capacităţii portante a sectorului de drum Zalău - Răstoci;
 • reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor, cu aproximativ 13,8% pe perioada de operare 2015-2040;
 • creşterea vitezelor medii de circulaţie cu 5 km/h;
 • educerea timpului de parcurs pe infrastructura rutieră între localităţile Zalău şi Răstoci cu 4,1 minute, pentru toate tipurile de autovehicule;
 • reducerea numărului de accidente pe sectorul DN1H Zalău - Răstoci cu 10 %.

 

În cadrul acestui proiect au fost semnate următoarele contracte:

 1. Contract pentru Servicii de consultanţă şi supervizare pentru proiectarea şi construcţia DN1C/DN19 Satu Mare -Baia Mare, DN1C Livada - Halmeu şi Dej - Baia Mare şi DN1H Zalău - Răstoci;
 2. Contract de Proiectare şi execuţie DN1H Zalău - Răstoci;
 3. Contract de Completare SF reabilitare DN1H Zalău - Răstoci şi elaborare documentaţii suport pentru cererea de finanţare.

 

În cadrul acestui proiect urmează să se mai semneze următoarele contracte:

 1. Asistenţă tehnică pentru măsuri de publicitate aferente proiectului;
 2. Contract pentru Realizarea auditului de siguranţă rutieră.


„Pentru mai multe detalii despre Programul TRANS accesaţi www.ampost.ro.”

„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.”
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa.
www.ampost.ro
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

 

          

partener ministerul transporturilor© CNADNR, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Instituţii publice