« Proiecte finantate prin instrumente structurale

Reabilitare DN1C Dej - Baia Mare, km 61+500 – km 147+990

Valoarea totală a Proiectului, potrivit cererii de finanţare elaborată de către CNADNR SA şi transmisă spre aprobare către AM POST este de 389.598.568,11 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 296.488.960,22 lei. Contribuţia Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 252.015.616,19 lei (85% din valoarea totală eligibilă a proiectului), diferenţa de 137.582.951,92 lei fiind asigurată prin bugetul de stat.

Obiectivele proiectului:

 • reabilitarea a 86,49 km de drum; 
 • reabilitarea a unui număr de 20 poduri şi construirea unui pod nou;
 • amenajarea a 29 intersecţii.


Avantajele implementării proiectului:

 • reducerea costurilor de operare a vehiculelor pe DN1C, Dej - Baia Mare (prin reabilitarea acestui drum, şoferii vor economisi timp şi energie şi vor reduce cheltuielile cu combustibilul şi cheltuielile de întreţinere auto);
 • facilitarea cooperării inter-regionale, dobândirea de investiţii interne şi externe, creşterea întreprinderilor/competitivităţii companiilor şi a mobilităţii forţei de muncă, şi, prin urmare, o dezvoltare mai rapidă a regiunii;
 • îmbunătăţirea accesibilităţii în regiune şi a serviciilor de mobilitate a populaţiei, bunurilor şi în scopul de a stimula creşterea economică durabilă - prin facilitarea fluxului de trafic în zonele de tranzit;
 • reducerea numărului de accidente rutiere grave pe sectorul DN1C;
 • imbunătăţirea transportului de mărfuri şi pasageri.

În cadrul acestui proiect au fost semnate următoarele contracte:

 1. Contract pentru servicii de consultanţă pentru proiectarea şi supervizarea reabilitării DN1C/DN19 Satu Mare - Baia Mare, DN 1C Livada - Halmeu, DN1C Dej - Baia Mare şi DN1H Zalău - Răstoci; 
 2. Contract de execuţie lucrări pentru obiectivul "Reabilitare DN1C, Dej - Baia Mare, km 61+500 - km 147+990";
 3. Comandă fermă pentru prestare servicii de proiectare Completarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare DN1C, Dej - Baia Mare, km 61+500 - km147+990" şi elaborarea documentaţiei suport pentru cererea de finanţare.


În cadrul acestui proiect urmează să se mai semneze următorul contract:
1. Asistenţă tehnică pentru măsuri de publicitate aferente proiectului.


„Pentru mai multe detalii despre Programul TRANS accesaţi www.ampost.ro.”
„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.”
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa.
www.ampost.ro
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

          

partener ministerul transporturilor© CNADNR, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Instituţii publice