« Proiecte finantate prin instrumente structurale

Reabilitare DN 15, Târgu Mureş - Reghin, km 78+800 - km 103+700 şi DN 15A, Reghin - Sărăţel, km 0+000 - km 46+597

Valoarea totală a Proiectului, potrivit cererii de finanţare elaborată de către CNADNR SA şi transmisă spre aprobare către AM POST este de 270.120.793,94 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 163.305.438,80 lei. Contribuţia Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 138,809,622.98 lei (85% din valoarea totală eligibilă a proiectului), diferenţa de 131.311.170,96 lei fiind asigurată prin bugetul de stat.
Proiectul a fost declarat admisibil de către Comisia Europeană în data de 13.10.2015.

Obiectivele proiectului:

 • reabilitarea a 71,497 km de drum; 
 • reabilitarea a unui număr de 9 poduri şi construirea unui număr de 2 poduri noi;
 • amenajarea a 22 intersecţii.


Avantajele implementării proiectului:

 • reducerea costurilor de operare a vehiculelor cu aproximativ 5%;
 • creşterea vitezei de deplasare şi a capacităţii de circulaţie a drumului naţional;
 • reducerea gradului de poluare;
 • reducerea timpului de parcurs cu 7,8 minute pentru autoturisme şi 10,4 minute pentru vehiculele de transport marfă şi autobuze;
 • creşterea siguranţei în trafic;
 • îmbunătăţirea accesibilităţii în regiune şi a serviciilor de mobilitate a populaţiei, prin facilitarea fluxului de trafic în zonele de tranzit.


În cadrul acestui proiect au fost semnate următoarele contracte:

 1. Contract pentru Supervizarea reabilitării DN15A Reghin - Sărăţel DN15 Târgu Mureş - Reghin, DN14 Sibiu - Mediaş - Sighişoara;
 2. Contract de execuţie lucrări pe DN15A Reghin - Sărăţel DN15 Târgu Mureş - Reghin;
 3. Notă de comandă pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate, Analizei Cost - Beneficiu şi a Studiului de Trafic.

 

În cadrul acestui proiect urmează să se mai semneze următorul contract:
1. Asistenţă tehnică pentru măsuri de publicitate aferente proiectului.


„Pentru mai multe detalii despre Programul TRANS accesaţi www.ampost.ro.”
„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.”
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa.
www.ampost.ro
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

          

partener ministerul transporturilor© CNADNR, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Instituţii publice