« Proiecte finantate prin instrumente structurale

Largire la 4 benzi de circulatie a DN 73 intre km 7+000 – km 11+100 si drum de legatura cu DN 73D


Valoarea totală a Proiectului, potrivit contractului de finanţare nr. 320/15.12.2015 este de 154,460,897.97 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 96,871,440.00 lei. Contribuţia Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 82,340,724.00 lei (85% din valoarea totală eligibilă a proiectului), diferenţa de 72.120.173,97 lei fiind asigurată prin bugetul de stat.

Obiectivele proiectului:

 

 • reabilitarea a 7,28 km de drum; 
 • reabilitarea a unui număr de 2 poduri şi construirea unui pod nou;
 • construirea a 2 pasaje noi;
 • reabilitarea a 7 podeţe;
 • amenajarea a 3 noduri rutiere/intersecţii.

Avantajele implementării proiectului:

 • sporirea capacităţii de circulaţie prin mărirea fluenţei traficului;
 • decongestionarea traficului din zonă;
 • realizarea unui confort mărit pentru participanţii Ia trafic;
 • reducerea numărului de accidente cu 5% faţă de ipoteza fără proiect;
 • îmbunătăţirea mediului din zonă prin reducerea noxelor şi a poluării sonore;
 • reducerea costurilor de operare a vehiculelor cu aproximativ 5%.


În cadrul acestui proiect au fost semnate următoarele contracte:

 1. Contract de execuţie lucrări "Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000 – km 11+100 şi drum de legătură cu DN 73D";
 2. Contract de servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate;
 3. Comandă fermă pentru prestare servicii de proiectare Completarea Studiului de Fezabilitate "Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000 – km 11+100 şi drum de legătură cu DN 73D" şi elaborarea documentaţiei suport pentru cererea de finanţare nr. 92/37955/10.06.2015;
 4. Contract lucrări suplimentare la obiectivul "Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000 – km 11+100 şi drum de legătură cu DN 73D";
 5. Contract de achiziţie publică de lucrări nr. 117/09.11.2012 - siguranţa circulaţiei;
 6. Contract de achiziţie publică de lucrări nr. 93/22.09.2011 - relocări reţele gaz;
 7. Contract de achiziţie publică de lucrări nr. 94/22.09.2011 - relocări reţele telecomunicaţie;
 8. Contract de achiziţie publică de lucrări nr. 76/27.09.2012 - lucrări de iluminat;
 9. Contract de achiziţie publică de lucrări nr. 138/07.11.2011 - lucrări de instalaţii CF;
 10. Contract de prestări servicii nr. 110/17.10.2011 - întocmire documentaţii cadastrale;
 11. Contract de prestări servicii nr. 13/06.03.2012 - asistenţă şi reprezentare juridică.

 

În cadrul acestui proiect urmează să se mai semneze următorul contract:

1. Asistenţă tehnică pentru măsuri de publicitate aferente proiectului.


„Pentru mai multe detalii despre Programul TRANS accesaţi www.ampost.ro.”
„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.”
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa.
www.ampost.ro
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

          

partener ministerul transporturilor© CNADNR, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Instituţii publice