« Proiecte finantate prin instrumente structurale

Constructia variantei de ocolire Bacau

Avand in vedere ca proiectul nu va putea fi finalizat in integralitatea sa in cadrul perioadei de programare 2007 - 2013, este propusa fazarea proiectului dupa cum urmeaza:

 • lucrarile executate pana la data de 01 noiembrie 2015, considerate finalizate si functionale pentru scopul lor, certificate si platite pana la sfarsitul anului 2015 sa fie incadrate in Faza I;
 • lucrarile aferente finalizarii proiectului in integralitatea sa, constituind Faza II de implementare.


Valoarea totala a Proiectului, conform cererii de finantare transmise catre AMPOST este de 552.298.955 lei, din care valoarea totala eligibila este de 446.957.652 lei. Contributia Comisiei Europene prin Fondul de Coeziune este de 85% din valoarea totala eligibila, diferenta fiind asigurata de Guvernul României (de la bugetul de stat).


Obiectivele proiectului:

 • constructia a 30,700 km de drum pe reteaua centrala TEN-T;
 • constructia a 7 poduri, 9 pasaje si a unui nod rutier;
 • constructia a 7 intersectii tip giratoriu.

 

Avantajele implementarii proiectului:

 • descongestionarea traficului in Municipiul Bacau, printr-un proiect rutier performant si durabil, care sa scoata traficul de traversare din zona urbana dens si mediu contruita, pe o ruta în vecinatatea acesteia;
 • reducerea timpului de traversare a zonei urbane Bacau pe directia sud-nord de la aproximativ 32 minute la aproximativ 17 minute;
 • reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor care tranziteaza Municipiul Bacau, cu aproximativ 5% pe perioada de operare 2017-2038;
 • reducerea numarului de accidente cu 50%, urmare a devierii traficului de traversare din zona urbana.In cadrul acestui proiect au fost semnate urmatoarele contracte de lucrari si servicii:

 1. Revizuirea/actualizarea Studiului de Fazabilitate, a Proiectului tehnic, a Detaliilor de Executie - an 2012
 2. Completarea Studiului de Fezabilitate pentru Varianta de ocolire Bacau si elaborarea documentatiei suport pentru Cererea de Finantare
 3. Contract de intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin expropriere a imobilelor necesare executarii lucrarii "Varianta de ocolire Bacau"
 4. Supervizare lucrari varianta de ocolire Bacau
 5. Executie lucrari varianta de ocolire Bacau
Pentru mai multe detalii despre Programul TRANS accesati www.ampost.ro.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Mobilitate in Romania. Conexiuni cu Europa.
www.ampost.ro
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana prin Fondul de Coeziune.

Actualizat la data de 16.07.2015.

          

partener ministerul transporturilor© CNADNR, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Instituţii publice