« Proiecte finantate prin instrumente structurale

Modernizare DN73 Pitesti – Câmpulung – Brasov km 13+800 – km 42+850; km 54+050 – km 128+250

Valoarea totala aferenta fazei I a Proiectului este de 231.062.038,14 lei, din care valoarea totala eligibila este de 187.056.624,23 lei. Contributia Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regionala este de 158.998.130,60 lei (85% din valoarea totala eligibila a proiectului), diferenta de 72.063.907,54 lei (15% din valoarea totala eligibila a proiectului + valoarea neeligibila) fiind asigurata prin bugetul de stat.

Având in vedere ca proiectul nu va putea fi finalizat in integralitatea sa in cadrul perioadei de programare 2007 – 2013, este propusa fazarea proiectului, dupa cum urmeaza:

  • faza 1 – lucrari executate pâna la data de 31.12.2015 si considerate finalizate si functionale pentru scopul lor;
  • faza 2 – lucrari aferente finalizarii proiectului in integralitatea sa.


Principalele obiective ale proiectului sunt:

  • reabilitarea/modernizarea a 103,25 km de drum national;
  • reabilitarea a 15 poduri;
  • construirea a 9 poduri noi si
  • amenajarea a 33 intersectii.Imbunatatirea timpului de calatorie intre Pitesti si Brasov, reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor, cresterea gradului de siguranta a circulatiei si imbunatatirea conditiilor de mediu pentru zona de influenta a proiectului sunt doar câteva dintre beneficiile ce vor fi create prin modernizarea drumului national 73.

In cadrul acestui proiect au fost semnate urmatoarele contracte de supervizare si lucrari:


Servicii de consultanta si supraveghere a executiei lucrarilor la obiectivul "Modernizare DN 73 Pitesti - Câmpulung - Brasov km 13+800 - km 42+850; km 54+050 - km 128+250"

Valoarea contractului:

777.927,15 lei exclusiv TVA, din care

Contributia UE ce urmeaza a fi acordata prin FEDR:

661.238,08 lei

Bugetul de Stat:

116.689,07 lei

Data semnarii:

12.01.2012

Durata de implementare:

30 luni

Contractant:

SC Asocierea VIA CARPATIA CONSULT SRL- S.STATHOPOULOS-K.FRROS DOMI SA prin lider de asociere VIA CARPATIA CONSULT SRL

Stadiu:

in derulareModernizare DN 73 Pitesti - Câmpulung - Brasov km 13+800 - km 42+850; km 54+050 - km 128+250

Valoarea contractului

275.864.055,60 lei exclusiv TVA, din care:

Contributia UE ce urmeaza a fi acordata prin FEDR:

234.484.447,26 lei

Bugetul de Stat:

41.379.608,34 lei

Data semnarii:

05.07.2011

Data incepere lucrari:

19.05.2014

Data incepere lucrari

19.05.2014
120 luni perioada de garantie

Durata de implementare:

33,5 luni (din care 5,5 luni pentru proiectare si 28 luni pentru executie lucrari)
120 luni perioada de garantie

Contractant:

Asocierea AZVI SA - SC STRACO GRUP SRL - PIOMAR DEVELOPMENT SRL - TRACTEBEL ENGINEERING SA

Stadiu:

in derulare

Au mai fost semnate contracte pentru:

  • elaborarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea DN73 Pitesti - Campulung - Brasov km 13+800 - km 42+850; km 54+050 - km 128+250;
  • completarea studiului de fezabilitate pentru "Modernizare DN73 Pitesti - Campulung - Brasov km 13+800 - km 42+850; km 54+050 - km 128+250";

In cadrul aceluiasi contract de finantare urmeaza sa se semneze contracte pentru:

  • servicii de asistenta juridica si cadastru;
  • servicii de asistenta tehnica pentru masuri de publicitate.


Pentru mai multe detalii despre Programul TRANS accesati www.ampost.ro.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Mobilitate in Romania. Conexiuni cu Europa.
www.ampost.ro
Proiect cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.

 

          

partener ministerul transporturilor© CNADNR, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Instituţii publice