« Proiecte finantate prin instrumente structurale


Pasaj suprateran peste drumul de centura a Municipiului Oradea in zona strazii Nojoridului


Proiect finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (85% din valoarea totala eligibila a Proiectului) si bugetul de stat (15% din valoarea totala eligibila a proiectului, precum si cheltuielile neeligibile).


Valoarea totala a proiectului care face obiectul prezentului Contract este de 31.769.775,00 lei din care valoarea totala eligibila este de 22.078.289,00 lei.

Valoarea totala eligibila a Proiectului este, dupa cum urmeaza:
a). Contributia Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regionala - in proportie de 85% din valoarea eligibila a proiectului respectiv 18.766.545,00 lei;
b). Contributia bugetului de stat- in proportie de 15% din valoarea eligibila a Proiectului, respectiv 3.311.744,00 lei.


Obiectivele proiectului:
Obiectivele principale ale prezentului proiect sunt:

 • Construirea unui pasaj cu o lungime totala de 630,98 m;
 • Realizarea accesului pentru: 
 • - Zone rezidentiale aferente (Cartierele: Nufarul, Grigorescu, Centru)
 • - Zone de interes comercial/ industrial

Avantajele implementarii proiectului:
- Oportunitatea investitiei deriva din nevoia eliminarii inconvenientelor existente în acest moment în traficul auto si pietonal în zona intersectiei centurii Oradei cu strada Nojoridului.
- Prin realizarea obiectivului, respectiv a amenajarilor aferente se va obtine :

 • sporirea capacitatii de circulatie prin marirea fluentei traficului,
 • eliminarea strangularilor din fluxul de trafic,
 • scurtarea duratei medii de calatorie,
 • reducerea costurilor de calatorie cauzate de consumul zilnic de combustibil si de uzura mijlocului auto,
 • realizarea/asigurarea unui confort pentru participantii la trafic,
 • reducerea numarului de accidente,
 • îmbunatatirea mediului înconjurator prin reducerea noxelor si a poluarii sonore.


Executie lucrari Constructie Pasaj suprateran peste drumul de centura a Municipiului Oradea in zona strazii Nojoridului

 

Valoarea contractului

14.688.774,01 lei din care: 

Contributie UE ce urmeaza a fi acordata prin FEDR

12.485.457,91 lei

Bugetul de stat

2.203.316,10 lei 

Data semnarii

30.01.2015

Data de incepere a lucrarilor

08.05.2015

Durata de implementare

18  luni

Contractant

Asocierea S.C. FREYROM S.A. – S.C. PROCONS GROUP S.RL. 


In cadrul acestui proiect, CNADNR SA deruleaza o procedura de atribuire a contractului de servicii supervizare lucrari:

 

Servicii Supervizare executie lucrari  Constructie Pasaj suprateran peste drumul de centura a Municipiului Oradea in zona strazii Nojoridului

 

Valoarea contractului

 231.370,00 lei (fara TVA) din care:

 

Contributie UE ce urmeaza a fi acordata prin FEDR

196.664,50 lei

Bugetul de stat

34.705,50  lei

Data semnarii

 


Data de incepere a lucrarilor


Durata de implementare

42 luni 

Contractant


Actualizat la data de 09.04.2015.

          

partener ministerul transporturilor© CNADNR, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Instituţii publice