« Proiecte finantate prin instrumente structurale


Pasaj suprateran peste drumul de centura a Municipiului Oradea in zona strazii Ciheiului

 

Proiect finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (85% din valoarea totala eligibila a Proiectului) si bugetul de stat (15% din valoarea totala eligibila a proiectului, precum si cheltuielile neeligibile).


Valoarea totala a proiectului care face obiectul prezentului Contract este de 40.314.950,00 lei din care valoarea totala eligibila este de 31.045.526,00 lei.

Valoarea totala eligibila a Proiectului este, dupa cum urmeaza:
a) Contributia Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regionala - in proportie de 85% din valoarea eligibila a proiectului respectiv 26.388.697,00 lei;
b) Contributia bugetului de stat- in proportie de 15% din valoarea eligibila a Proiectului, respectiv 4.656.829,00 lei.Obiectivele proiectului:
Obiectivele principale ale prezentului proiect sunt:

 • Construirea unui pasaj cu o lungime totala de 483.87m;
 • Realizarea accesului pentru: 
 • - Zone rezidentiale aferente (Cartierele: Nufarul II, Grigorescu)
 • - Zone de interes comercial/ industrial
 • - Cursul de apa existent: paraul Adona.

Avantajele implementarii proiectului:
- Oportunitatea investitiei deriva din nevoia eliminarii inconvenientelor existente în acest moment în traficul auto si pietonal în zona intersectiei centurii Oradei cu strada Ciheiului.
- Prin realizarea obiectivului, respectiv a amenajarilor aferente se va obtine :

 • sporirea capacitatii de circulatie prin marirea fluentei traficului,
 • eliminarea strangularilor din fluxul de trafic,
 • scurtarea duratei medii de calatorie,
 • reducerea costurilor de calatorie cauzate de consumul zilnic de combustibil si de uzura mijlocului auto,
 • realizarea/asigurarea unui confort pentru participantii la trafic,
 • reducerea numarului de accidente,
 • îmbunatatirea mediului înconjurator prin reducerea noxelor si a poluarii sonore.


Executie lucrari Constructie pasaj suprateran peste drumul de centura a Municipiului Oradea in zona strazii Ciheiului:


Valoarea contractului

19.492.332,91 lei din care: 

Contributie UE ce urmeaza a fi acordata prin FEDR

16.568.482,974 lei

Bugetul de stat

2.923.849,937lei

Data semnarii

09.03.2015

Data de incepere a lucrarilor

14.05.2015

Durata de implementare

18 luni

Contractant

PORR CONSTRUCT SRL

 

In cadrul acestui proiect, CNADNR SA deruleaza o procedura de atribuire a contractului de servicii supervizare lucrari:

 

Servicii Supervizare executie lucrari  Constructie pasaj suprateran peste drumul de centura a Municipiului Oradea in zona strazii Ciheiului:

Valoarea contractului

266.950,00 lei (fara TVA) din care: 

Contributie UE ce urmeaza a fi acordata prin FC

226.907,50 lei

Bugetul de stat

40.042,50  lei

Data semnarii


Data de incepere a lucrarilor


Durata de implementare

42 luni 

Contractant


Actualizat la data de 09.04.2015.

          

partener ministerul transporturilor© CNADNR, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Instituţii publice