« Proiecte finantate prin instrumente structurale

Revizuirea si actualizarea Studiului de fezabilitate pentru Varianta de ocolire Satu Mare


Valoarea totala a acestui proiect este de 32,029,842.32Lei (fara TVA), din care 22.180.665,81 lei reprezinta contributia nerambursabila a Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (69,25% din valoarea totala eligibila), diferenta fiind asigurata prin bugetul de stat

 Obiectivele proiectului: 

Obiectivele principale ale prezentului proiect sunt:  

Obiectivul principal al proiectului consta in elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru varianta de ocolire Satu Mare.


Avantajele implementarii proiectului:

  Elaborarea studiului de fezabilitate va face posibila construirea variantei de ocolire Satu Mare care va contribui la randul sau la dezvoltarea economica a zonei, fluidizarea traficului, imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor orasului Satu Mare si a conditiilor de mediu prin transferarea traficului national si international in afara centrului urban precum si la imbunatatirea gradului de siguranta a circulatiei. 


In cadrul acestui proiect a fost semnate urmatorul contract:

 „Revizuirea si actualizarea Studiului de fezabilitate pentru Varianta de ocolire Satu Mare”

Valoarea contractului:

65.000,00 (fara TVA), din care:

Contributia UE ce urmeaza a fi acordata  prin FEDR 69,25 %:

45.012,50 lei

GOR 30,75 %:

19.987.50 lei

Data semnarii:  


06.12.2012


Data Finalizarii:

09.03.2013

Durata de implementare:

4 luni

Contractant:

S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L   


Actualizat la data de 22.01.2013

          

partener ministerul transporturilor© CNADNR, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Instituţii publice