« Proiecte finantate prin instrumente structurale

Hărţi topografice şi bază de date tip GIS aferentă gestionării prin

software-ul SoundPLAN v6.5 a zgomotului generat de traficul

rutier pe drumurile naţionale

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 7.060.371 lei, din care 5.632.568 lei contributia nerambursabila a Comisiei Europeane din Fondul European de Dezvoltare Regională fiind de 4.787.683 lei (85% din valoarea eligibila a proiectului), restul sumei fiind asigurată de la Bugetul de Stat.          

Obiectivul acestui proiect este intocmirea hartilor strategice de zgomot pentru sectoarele de drum administrate de CNADNR si a planurilor strategice de actiune aferente sectoarelor in cauza, inlcusiv realizarea consultatiilor publice, a hartilor de conflict, hartilor de diferenta si a hartilor de zgomot viitoare asupra mediului.

Avantajele implementării proiectului: 


Prin implementarea proiectului se urmăreşte a fi realizate urmatoarele:

-  harti digitale ale suprafetei de teren care acopera ampriza, zona de siguranta a drumului (care include toate amenajarile aferente acestuia);

- inventarele de coordonate la punctele retelei de sprijin, continand numarul de ordine si coordonatele XY (si dupa caz Z);

- baza de date a sistemului informatic geografic obiect al licitatiei in formatul proprietar SoundPLAN 6.5 sau apta de import in format ESRI shape sau dupa caz AutoCAD .dxf;

- imagini video ale sectorului (sectoarelor) de drum care face (fac) obiectul licitatiei;

- software, echipamente de calcul si periferice.

 

 

In cadrul acestui proiect au fost semnate urmatoarele contracte de servicii:

 

„Hărţi topografice şi bază de date tip GIS aferentă gestionării prin software-ul SoundPLAN v6.5 a zgomotului generat de traficul rutier pe drumurile naţionale – Lot 1„

 

Valoarea contractului:

1.184.000,00 lei (fără TVA), din care:

Contribuția UE ce urmeaza a fi acordata  prin FEDR:

842.060,80 lei

Bugetul de Stat:

341.939,20  lei

Data semnării: 

23.05.2012

Durata de implementare:

6 luni

Contractant

S.C. WEST COMPEX S.R.L. 

 

 

 

„Hărţi topografice şi bază de date tip GIS aferentă gestionării prin software-ul SoundPLAN v6.5 a zgomotului generat de traficul rutier pe drumurile naţionale – Lot 2„ 

 

Valoarea contractului:

2.082.600,00 lei (fără TVA), din care:

Contribuția UE ce urmeaza a fi acordata  prin FEDR:

1.481.145,12 lei

Bugetul de Stat:

601.454,88  lei

Data semnării: 

23.05.2012

Durata de implementare:

6 luni

Contractant

S.C. PRIMUL MERIDIAN S.R.L. 

 

 

 

„Hărţi topografice şi bază de date tip GIS aferentă gestionării prin software-ul SoundPLAN v6.5 a zgomotului generat de traficul rutier pe drumurile naţionale – Lot 3„ 

 

Valoarea contractului:

1.900.013,73 lei (fără TVA), din care:

Contribuția UE ce urmeaza a fi acordata  prin FEDR:

1.351.289,76 lei

Bugetul de Stat:

548.723,97  lei

Data semnării: 

23.05.2012

Durata de implementare:

6 luni

Contractant

S.C. KOMORA S.R.L. – MGGP S.A. 

          

partener ministerul transporturilor© CNADNR, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Instituţii publice