« Proiecte finantate prin instrumente structurale

Constructia variantei de ocolire Craiova SUD

 
Valoarea totala a Proiectului este de 53.172.880 lei, din care valoarea totala eligibila este de 43.660.041 lei. Contributia Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regionala este de 37.111.035 lei (85% din valoarea totala eligibila a proiectului), diferenta de 6.549.006 lei (15% din valoarea totala eligibila a proiectului) fiind asigurata prin bugetul de stat.


Obiectivele proiectului:
Obiectivele principale ale prezentului proiect sunt:

 • constructia a 6,291 km de drum nou cu o latime a platformei de 10 m si latimea partii carosabile de 7 m, 2 acostamente de 1,50m (din care 0,75 reprezinta banda de incadrare); 
 • constructia unui pasaj superior peste calea ferata, la km 5+420 (intersectie cu axa CF km 236+670); .
 • 2 intersectii tip giratoriu; 
 • construirea de sisteme de scurgere si evacuare si drenare a apelor de-a lungul contractului - 24 podete noi, santuri trapezoidale, perete si rigole de acostament din beton ce permit colectarea apelor pluviale de pe platforma drumului. Apele pluviale sunt conduse catre statiile de tratare amplasate in punctele de cea mai joasa cota.
 • refacerea legaturilor rutiere intre drumurile agricole - amenaja din loc in loc, pe ambele parti, drumuri agricole de exploatare cu platforma de 3.5m latime 


Avantajele implementarii proiectului:

 • reducerea timpului de calatorie de tranzit prin municipiul Craiova si implicit obtinerea de economii de timp; 
 • imbunatatirea sigurantei traficului si reducerea numarului de fatalitati pe aceasta ruta; 
 • reducerea impactului asupra mediului si imbunataairea calitatii vietii locuitorilor municipiului Craiova prin devierea traficului de tranzit in afara orasului; 
 • protejarea cladirilor patrimoniale (monumente istorice) (manastirea Cosuna – Bucovatul Vechi, biserica Jitianu, Casa Baniei, Palatul Jean Mihail, Fantana Popova); 

 

In cadrul acestui proiect au fost semnate urmatoarele contracte de supervizare si lucrari:

Supervizarea Constructiei Variantei de Ocolire CRAIOVA SUD

Serviciile de supervizare aferente contractului de lucrari “Constructia Variantei de ocolire Craiova - Sud”, sunt asigurate de catre D.R.D.P. Craiova prin reprezentantii sai specializati. Serviciile de Consultanta, asigurate de catre DRDP Craiova vor inceta la data in care CNADNR va semna un contract de Prestarii Servicii de supervizare pentru Constructia Variantei de ocolire Craiova - Sud, respectiv la data ordinului de incepere a serviciilor.
A fost demarata in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, procedura de achizitie pentru CONTRACT: Supervizare constructie varianta de ocolire Craiova Sud, pe o perioada totala de 33 luni (11 luni - supervizarea executiei lucrarilor + 24 luni activitati de supervizare in perioada de notificare a defectiunilor +1 luna activitati de supervizare in Perioada de Finalizare a lucrarilor, inclusiv emiterea Certificatului de Receptie Finala - activitati postconstructie)

Constructia Variantei de Ocolire CRAIOVA SUD

In data de 26.09.2013 a fost semnat Contractul de servicii "Supervizarea Constructiei variantei de ocolire Craiova Sud", cu operatorul economic TECNIC Consulting Engineering Romania SRL.

Valoarea contractului

35.908.966,77 lei exclusiv TVA, din care:

Contribuitia UE ce urmeaza a fi acordata prin FEDR

29.316.548,78 lei

Bugetul de stat

6.592.417,99 lei

Data semnarii

08.09.2011

Data incepere lucrari

30.05.2011

Durata de implementare

540 zile executie lucrari;
30.05.2012 - 21.11.2013;
30.05.2012 - 22.10.2015 - conform noului grafic de executie;
24 luni perioada de notificare a defectelor

Contractant

ASOCIEREA SECOL Societa Edile Construzioni e Lavori SpA/SECOL ROMANIA SRL

Au mai fost semnate contracte pentru:

 • asistenta tehnica pentru beneficiar pentru contractarea lucrarilor;
 • servicii de reprezentare si asistenta juridica pentru exproprierea suprafetelor de teren necesare executarii lucrarilor.

In cadrul aceluiasi contract finantare urmeaza sa se semneze contracte pentru:

 • asistenta tehnica pentru managementul proiectului;
 • achizitie obiecte inventar pentru beneficiar;
 • achizitie echipamente IT pentru beneficiar;
 • achizitie licente software pentru beneficiar.

Actualizat la data de 10.04.2015.

 

          

partener ministerul transporturilor© CNADNR, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Instituţii publice