« Proiecte finantate prin instrumente structurale

Constructia variantei de ocolire a orasului Sacuieni

Valoarea totala a acestui proiect este de 54.136.384,00 lei (fara TVA), din care 37.489.445,92 lei reprezinta contributia nerambursabila a Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (69,25% din valoarea totala eligibila), diferenta fiind asigurata prin bugetul de stat.

 

Conform act Aditional nr 1/47/130 din data de 15.11.2012 la contractul de finantare din nr. 47/14.01.2011, valoarea eligibila de 54.136.384,00 Lei (fara TVA) din care 45.930.926,00 lei reprezintă contribuția nerambursabila a Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare (85.00 % din valoarea totala eligibila), diferența fiind asigurata prin bugetul de stat.

Obiectivele proiectului:

Obiectivele principale ale prezentului proiect sunt:

-      constructia a 7,62 km de drum;

-      constructia unui pod;

-      amenajarea unui nr. de 4 intersectii giratoare.

Avantajele implementarii proiectului:

-    cresterea capacitatii de preluare a traficului rutier;

-    fluidizarea traficului de tranzit in regiunea nordica a Romaniei;

-   reducerea impactului asupra mediului si  îmbunatatirea calitatii vietii, în special prin reducerea poluarii în localitatile care sunt in prezent traversate de infrastructura rutiera existenta.

-  cresterea vitezei de deplasare de la 50 km/h la 100 km/h si implicit reducerea timpului de calatorie pe varianta de ocolire Sacuieni;


Constructia variantei de Ocolire Sacuieni

Valoarea contractului:

32.029.842,32 (fara TVA), din care:

Contributa UE ce urmeaza a fi acordata  prin FEDR: 85%

27.225.365,972 lei

Guvernul Romaniei 15%

4.804.476,348 lei

Data semnarii: 

24.11.2011

Data finalizarii:

15.03.2013

Durata de implementare:

32 luni

Contractant

IDECON SAU ZARAGOZA


In cadrul acestui proiect au fost semnate urmatoarele contracte de supervizare lucrari:


Supervizarea Constructiei Variantei de Ocolire Sacuieni


Valoarea contractului:

939.920,00 lei (fara TVA), din care:

Contributia UE ce urmeaza a fi acordata  prin FEDR: 85%

798.932,00 lei

Guvernul Romaniei 15%

140.988,00 lei

Data semnarii: 

26.05.2011

Durata finalizare supervizare:

10.12.2012

Durata de implementare:

51 luni

Contractant

Asocierea S.C. VENTRA PROJECT MANAGEMENT S.R.L. /UTIBER KOZUTI BERUHAZO KFTActualizat la data de 09.04.2015.

          

partener ministerul transporturilor© CNADNR, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Instituţii publice