« Proiecte finantate prin instrumente structurale


Construcţia variantei de ocolire a municipiului Caracal (reziliat)

Valoarea totală a Proiectului este de 66.099.527 lei, din care valoarea totala eligibila este de 53.452.605 lei. Contributia Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de  45.434.717 lei (85% din valoarea totala eligibila a proiectului), diferenta de 8.017.891 lei (15% din valoarea totala eligibila a proiectului) fiind asigurata prin bugetul de stat.


 Obiectivele proiectului: 

Obiectivele principale ale prezentului proiect sunt:  

-   constructia a 10,345 km de drum drum nou cu o latime a platformei de 10 m si latimea partii carosabile de 7 m, 2 acostamente de 1,50m (din care 0,75 reprezinta banda de incadrare);

-   construcţia unui pod peste Gologanu la km 1+060 si a 14 podete;

-   3 intersectii, din care: 

  ·     1 tip giratoriu – DN 54 – (Km 3+940);

  ·     2 tip dublu T – DJ 42 - (km 6+580), DC 147-(Km 8+260).

-   construcţia a doua  spaţii de parcare de lungă durată (km 1+340 –km 1+560;  km 9+500 –km 9+750). 

Avantajele implementării proiectului: 

-    reducerea timpului de călătorie de tranzit prin zona municipiului Caracal cu aproximativ 5 minute, echivalentul unei reduceri cu aproximativ 37%, prin crearea unui sistem care permite o crestere a vitezei medii de deplasare de la 25 km/ h la 100 km/h;

-    imbunătăţirea siguranţei traficului şi reducerea numărului de accidente mortale pe această rută

-    imbunătăţirea mediului şi calitatii vieţii in municipiul Caracal prin permiterea traficului de tranzit să ocolească oraşul, şi protectia clădirile patrimoniale in centrul oraşului;

-    reducerea impactului asupra mediului, in special prin reducerea poluării in Municipiul Caracal care este in prezent traversat de infrastructura rutieră existentă.


In cadrul acestui proiect au fost semnate urmatoarele contracte de supervizare si lucrari:


Supervizarea Constructiei Variantei de Ocolire a Municipiului Caracal

Valoarea contractului:

1.155.307,40lei (fara TVA), din care:

Contributia UE ce urmeaza a fi acordata  prin FEDR:

909.783,01 lei

Bugetul de Stat:

254.524,39 lei

Data semnarii: 

26.01.2011

Data de incepere a serviciilor:

17.03.2011

Durata de implementare:

51 luni

Contractant

Asocierea S.C. TRANSPROIECT 2001 S.A. si S.C. WSP GROUP S.R.L.

 

Constructiei Variantei de Ocolire a Municipiului Caracal

Valoarea contractului:

44.472.173,75 lei (fara TVA), din care:

Contributia UE ce urmeaza a fi acordata  prin FEDR:

32.517.641,42 lei

Bugetul de Stat:

11.954.532,33 lei

Data semnarii: 

31.01.2011

Data incepere lucrari:

04.05.2011

Durata de implementare:

24 luni executie lucrari

24 luni perioada notificare a defectelor

Contractant

SC ROMSTRADE SRL

Stadiu

Contract reziliat de CNADNR la data de 04.12.2012.
Se va relua procedura de licitatie a contractului de executie lucrari.

Au mai fost semnate contracte pentru:

-      asistenta tehnica pentru beneficiar pentru contractarea lucrarilor;

-      servicii de reprezentare si asistenta juridica pentru exproprierea suprafetelor de teren necesare executarii lucrarilor.

In cadrul aceluiasi contract finantare urmeaza sa se semneze contracte pentru:

-      asistenta tehnica pentru managementul proiectului;

-      achizitie obiecte inventar pentru beneficiar;

-      achizitie echipamente IT pentru beneficiar;

-      achizitie licente software pentru beneficiar.

 

 Actualizat la data de 14.05.2013.

          

partener ministerul transporturilor© CNADNR, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Instituţii publice