« Proiecte finantate prin instrumente structurale


Modernizarea DN 5, Bucuresti – Adunatii Copaceni (km 7+573 – km 19+220) (reziliat)

Valoarea totala a proiectului este de 127.287.428 lei, din care valoarea totala eligibila este de 103.459.498 lei. Contribuitia Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regionala este de 87.940.573 (85% din valoarea totala eligibila a proiectului), diferenta de 15.518.925 lei (15% din valoarea totala eligibila a proiectului) fiind asigurata prin bugetul de stat. 

 Obiectivele proiectului:

Obiectivele principale ale prezentului proiect sunt:

-     - modernizarea a 11,647 km de drum european, precum si reabilitarea a trei poduri si a trei podete de-a lungul traseului actual al DN 5;

-     -  amenajare intersectii ( 2 la nivel si 9 de tip giratoriu)

-     -  amenajarea a 13 statii de autobuz în localitati

Avantajele implementarii proiectului:

-  reducerea timpului de calatorie de tranzit prin comunele Jilava si 1 Decembrie, prin crearea unui sistem care permite mentinerea vitezei maxime legale de 50 km/ora pe o portiune de 6,727 km in Jilava si 1 Decembrie si a vitezei maxime legale de 100 km/ h pe o portiune de 4.920 km (intre localitati);

-  imbunatatirea desfasurarii traficului, confortului, sigurantei circulatiei rutiere, precum si la eliminarea in mare masura a zonelor conflictuale (puncte negre) din trafic;

-  îmbunatatirea sigurantei traficului si reducerea numarului de accidente mortale pe aceasta ruta prin implementarea masurilor de calmare a traficului;

-    îmbunatatirea mediului si calitatii vietii locuitorilor din comunele traversate de traseul DN 5, prin cresterea fluentei traficului de tranzit, protectia cladirile patrimoniale din comuna Jilava;

-   reducerea impactului asupra mediului, în special prin reducerea poluarii în localitatile care sunt în prezent traversate de infrastructura rutiera existenta.


In cadrul acestui proiect au fost semnate urmatoarele contracte de supervizare si lucrari:

Supervizarea lucrarilor de executie pentru modernizarea DN 5 Bucuresti – Adunatii Copaceni km 7+573 – km 19+220

Valoarea contractului:

4.590.220,60 lei (fara TVA), din care:

Contributia UE ce urmeaza a fi acordata  prin FEDR:

3.551.558,15 lei

Bugetul de Stat:

1.038.662,45 lei

Data semnarii: 

23.05.2011

Data de incepere a serviciilor:

09.06.2011

Durata de implementare:

51 luni

Contractant

SC PRIMACONS GROUP S.R.L.

 

Modernizare DN 5 Bucuresti – Adunatii Copaceni km 7+573 – km 19+220

Valoarea contractului:

80.266.602,58 lei (fara TVA), din care:

Contributia UE ce urmeaza a fi acordata  prin FEDR:

64.046.117,44 lei

Bugetul de Stat:

16.220.485,17 lei

Data semnarii: 

22.03.2011

Data incepere lucrări

13.05.2011

Durata executie lucrari:

24 luni Durata de executie

48 luni Perioada de Notificare a Defectelor

Contractant

SC ROMSTRADE S.R.L.

Stadiu

Contract reziliat de CNADNR in data de 04.12.2012.
Se va relua procedura de licitatie a contractului de executie lucrari.

Au mai fost semnate contracte pentru:

-      servicii juridice, de cadastru si evaluare  

-      asistenta tehnica pentru beneficiar pentru contractarea lucrarilor;

In cadrul aceluiasi contract finantare urmeaza sa se semneze contracte pentru:

-      asistenta tehnica pentru managementul proiectului;

-      achizitie obiecte inventar pentru beneficiar;

-      achizitie echipamente IT pentru beneficiar;

-      actualizare expertize tehnice poduri DN5;

 

Actualizat la data de 14.05.2013.

          

partener ministerul transporturilor© CNADNR, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Instituţii publice