« Proiecte finantate prin instrumente structurale

Proiectul POST T/2009/2/1/003 „Pregatirea pentru Constructia variantelor de ocolire Pascani, Roman, Rosiorii de Vede, Targoviste, Titu, Campulung Moldovenesc si Vatra Dornei.

 

Valoarea totala a acestui proiect este de 60.308.207 lei, din care 13.311.027 lei reprezinta contribuitia nerambursabila a Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, diferenta fiind asigurata prin bugetul de stat.

 

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl constituie finanţarea serviciilor de consultanţă necesare pregătirii pachetului de proiecte de construcţie a variantelor de ocolire Paşcani, Roman, Roşiorii de Vede, Târgovişte, Titu, Câmpulung Moldovenesc şi Vatra Dornei prin:

-   pregătirea/revizuirea studiilor de fezabilitate pentru cele 6 variante de ocolire (analiza cost - beneficiu, studiu de trafic, etc);

-    realizarea evaluării impactului asupra mediului;

-   pregătirea documentaţiilor de atribuire a contractelor de lucrări, a documentaţiei necesare în  procesul de expropriere a terenurilor aferente construcţiei variantelor de ocolire, precum şi a documentaţiei de cadastru;

-   întocmirea proiectelor tehnice la nivel de detalii de execuţie pentru alternativele variantelor  de ocolire, identificate ca fiind cele mai fezabile din punct de vedere economic, tehnic şi de mediu.

Avantajele implementării proiectului:

-  creşterea capacităţii de  trafic şi a vitezei de deplasare;

- îmbunătățirea fluxurilor comerciale în zona localităţilor, ceea ce va conduce la dezvoltarea  economică a acestora;

-  reducerea numărului de accidente şi îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei, în special prin  localităţi;

- prevenirea apariției blocajelor rutiere prin creșterea capacității de transport și devierea traficului în afara orașului;

-  reducerea numărului de accidente rutiere grave.

 

In cadrul Contractului de Finantare incheiat intre CNADNR si Autoritatea de Management POS-T (Ministerul Transporturilor si Infrastructurii) pentru finantarea acestui proiect, a fost semnat contractul pentru:

 


POST/2009/2/1/003/01- Elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, detaliilor de execuție si documentaţiei de atribuire pentru variantele de ocolire Paşcani, Roman, Câmpulung Moldovenesc şi Vatra Dornei 


 Valoarea contractului:

4.105.459,57 lei din care: 

Contributia UE ce urmeaza a fi acordata  prin FEDR:

2.843.030,75 lei 

Bugetul de Stat:

1.262.428,82 lei 

Data semnării:

08.05.2010

Durata de implementare:

05.08.2011

Proiectant

TRACTEBEL ENGINEERING SA & SC EXPERT PROIECT 2002 SRL 


  Stadiu/Probleme intampinate:

 

  • In data de 23.05.2011 a fost predat spre verificare PT+DDE preliminat pentru variantele de ocolire Pascani, Roman, Campulung Moldovenesc si Vatra Dornei.
  • A fost predat PT+DDE final. S-a primit raportul privind verificarea pentru cele 4 variante de ocolire.

 

POST/2009/2/1/003/02 Elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, detaliilor de execuție si documentaţiei de atribuire pentru variantele de ocolire Roşiorii de Vede, Târgovişte şi Titu 


 Valoarea contractului:

2.909.985,33 lei din care:

Contributia UE ce urmeaza a fi acordata  prin FEDR:

2.015.164,41 lei

Bugetul de Stat:

894.820,49 lei

Data semnării:

Data finalizarii:

14.12.2010

14.03.2012

Durata de implementare:

Extensie de timp:

15 luni 

17 luni (14.05.2012)

Proiectant

POYRY ROMANIA

 

POST/2009/2/1/003/04 - Asistenta tehnica pentru verificarea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie

 Valoarea contractului:

160.364,00 lei din care:

Contributia UE ce urmeaza a fi acordata  prin FEDR:

111.052,07 lei

Bugetul de Stat:

49.311,93 lei

Data semnării:

Data finalizarii:

06.12.2010

06.03.2012

Durata de implementare:

 

Proiectant

SC PROVIAFOREST SRL

Actualizat la data de 15.05.2013.

 

 

          

partener ministerul transporturilor© CNADNR, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Instituţii publice