« Proiecte finantate prin instrumente structurale

Conform act aditional nr. 5/148/19.12.2012 la Contractul de finantare nr. 8/13.04 2009 al proiectului:

"Pregatirea pentru constructie a variantelor de ocolire Toplita, Tusnad, Sighisoara, Fagaras, Huedin, Barlad si Timisoara Sud” din cadrul Programului Operational Sectorial – Transport 2007-2013

Valoarea totala a proiectului care face obiectul prezentului contract este de 14.525.289 lei din care valoarea totala eligibila este de 11.734.879 lei.

Contributia Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regionala – in proportie de 85% din valoarea eligibila a Proiectului, respective 9.974.647 lei.

Contributia bugetului de stat – in proportie de 15 % din valoarea eligibila a proiectului, respectiv 1.760.232 lei. 

 

Obiectivele proiectului: 

Obiectivul principal al proiectului constă în elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Documentatii de Atribuire pentru variantele de ocolire Toplita, Tusnad,Sighisoara, Fagaras, Huedin, Barlad si Timisoara Sud. 


Avantajele implementării proiectului:

Elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Documentatii de Atribuire pentru variantele de ocolire Toplita, Tusnad, Sighisoara, Fagaras, Huedin, Barlad si Timisoara Sud, care va contribui la randul sau la dezvoltarea economică a zonei, fluidizarea traficului, îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor oraşelor Toplita, Tusnad, Sighisoara, Fagaras, Huedin, Barlad si Timisoara Sud  şi a condiţiilor de mediu prin transferarea traficului naţional şi internaţional în afara centrului urban precum şi la îmbunătăţirea gradului de siguranţă a circulaţiei.

 

 

In cadrul acestui proiect au fost semnate urmatoarele contracte de :


Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Documentatii de Atribuire pentru variantele de ocolire Toplita, Tusnad


Valoarea contractului:

3.183.312.83lei fara TVA din care: 

Contributia UE ce urmeaza a fi acordata  prin FEDR 69,25 %:

2.204.444,35  lei

GOR 30,75 %:

978.868,44 lei

Data semnarii:  

12.08.2010

Data finalizare contract:

12.11.2011

Durata de implementare:

12 luni

Proiectant:

Asocierea SC SEARCH CORPORATION SRL si SC TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL
Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Documentatii

deAtribuire pentru variantele de ocolire Sighișoara, Fagaraș, Huedin


Valoarea contractului:

3.619.856.86 lei fara TVA din care: 

Contributia UE ce urmeaza a fi acordata  prin FEDR 69,25 %:

2.506.750,88  lei

GOR 30,75 %:

1.113.105.98 lei

Data semnarii:  


08.09.2010


Data finalizare contract

08.12.2011

Durata de implementare:

12 luni

Proiectant:

S.C. HALCROW ROMANIA S.R.L.Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Documentatii de

Atribuire pentru variantele de ocolire Barlad, Timișoara Sud


Valoarea contractului:

3.606.566.22  lei fara TVA din care: 

Contributia UE ce urmeaza a fi acordata  prin FEDR:

2.497.547,11 lei

Bugetul de Stat:

1.109.019,11 lei

Data semnarii:  


18.03.2010


Data finalizare contract:

18.06.2011

Durata de implementare:

516 zile

Proiectant:

Asocierea S.C. SEARCH CORPORATION SRL si S.C. TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRLAu mai fost semnate contracte pentru:

-      asistenta tehnica pentru beneficiar pentru contractarea lucrarilor;

In cadrul aceluiasi contract  de finantare urmeaza sa se semneze contracte pentru:

-      asistenta juridica in vederea achizitiei terenurilor;

-      asistenta tehnica pentru managementul proiectului.

 

 

Actualizat la data de 23.01.2013.

          

partener ministerul transporturilor© CNADNR, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Instituţii publice