« Proiecte finantate prin instrumente structurale


Conform Act Aditional nr. 4/5/32/15.11.2012 la Contractul de Finantare nr. 5/09.02.2009 al proiectului:

„Pregatirea pentru constructia variantelor de ocolire Stei, Alesd (Sud si Nord), Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Bistrita, Husi” din cadrul Programului Operational Sectorial – Transport 2007-2013

 Valoarea totală a acestui proiect este de 13.946.868,00 lei, din care valoarea totala eligibila este de 11.281.576,00 lei . Contributia Comisiei Europene prin Fondul european de dezvoltare regionala este de 9.859.340.00 lei (85 % din valoarea totala eligibila a proiectului), diferenta de 1.692.236,00 lei (15% din valoarea totala eligibila a proiectului) fiind asigurata prin bugetul de stat.

Obiectul Contractului:

Obiectul acestui contract il reprezinta acordarea finantarii nerambursabile din fonduri publice de catre Autoritatea de Management in cadrul Programului Operational Sectorial-Transport, Axa Prioritara 2” Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere nationale de tranport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem national durbail de transport”, domeniul; major de interventie 2.1. „Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere nationale” .

 

Avantajele implementării proiectului: 

Elaborarea studiului de fezabilitate proiectului tehnic, detaliilor de executie si documentatiei de atribuire va face posibila construirea variantelor de ocolire Stei, Alesd (Sud si Nord), Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Bistrita, Husi care va contribui la randul sau la dezvoltarea economică a zonei, fluidizarea traficului, îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor oraşelor Stei, Alesd (Sud si Nord), Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Bistrita, Husi şi a condiţiilor de mediu prin transferarea traficului naţional şi internaţional în afara centrului urban precum şi la ombunatatirea gradului de siguranţă a circulaţiei.

 

In cadrul acestui proiect au fost semnate urmatoarele contracte de :

 

Asistenta tehnica pentru elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, detaliilor de executie si documentatiei de atribuire pentru  variantele de ocolire Stei, Alesd Sud si NordValoarea contractului:

5.529.851,64 lei (fara TVA) din care: 

Contributia UE ce urmeaza a fi acordata  prin FEDR: 69,25%

3.829.422,26 lei

GOR 30,75%:

1.700.429,38 lei

Data semnarii:  

11.09.2009

Durata finalizare contract:

26.09.2010

Durata de implementare:

12 luni

Proiectant:

INOCSA Ingenieria SL


Asistenta tehnica pentru elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, detaliilor de executie si documentatiei de atribuire pentru  variantele de ocolire Bistrita, Gheorghieni si Miercurea Ciuc


Valoarea contractului:

3.121.990,00 lei fara TVA din care: 

Contributia UE ce urmeaza a fi acordata  prin FEDR: 69,25%

2.161.978,01  lei

GOR 30,75%:

960.011,93 lei

Data semnarii:  

06.05.2009

Durata finalizare contract:

21.06.2010

Durata de implementare:

12 luni

Proiectant:

SC IPTANA SAAsistenta tehnica pentru elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, detaliilor de executie si documentatia de atriburie pentru varianta de ocolire Husi

 

Valoarea contractului:

1.258.170,09 lei fara TVA din care: 

Contributia UE ce urmeaza a fi acordata  prin FEDR:

871.282,79  lei

Bugetul de Stat:

386.887,30 lei

Data semnarii:  


25.09.2009


Durata finalizare contract:

12.01.2011

Durata de implementare:

18 luni

Proiectant:

TRACTEBEL PROJECT MANAGERS ENGINEERS & CONSULTANTS (TRAPEC) SA


Au mai fost semnate contracte pentru:

-      asistenta tehnica pentru beneficiar pentru contractarea lucrarilor;

 

In cadrul aceluiasi contract de finantare urmeaza sa se semneze contracte pentru:

-      asistenta juridica in vederea achizitiei terenurilor;

-      asistenta tehnica pentru managementul proiectului.

 

Actualizat la data de 23.01.2013.

          

partener ministerul transporturilor© CNADNR, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Instituţii publice